خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۶/۲۲
 • ۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۶۵ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۵/۱۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۲۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۲۱ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۲۴۴۹ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۴۷۲ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۲۳%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۶%
خوداستنادی دانشگاه
۴%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

دانشجويان

۰ ۰ ۰

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

دانشکده‌ها

گروههای مستقل

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: استنادات:

برق و کامپیوتر

 • اعضاء: ۱۹ مقالات: استنادات:

مکانیک

 • اعضاء: ۱۹ مقالات: استنادات:

فنی و مهندسی

 • اعضاء: ۱۶ مقالات: استنادات: