خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۲/۱۵
 • ۷۶ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۷/۸۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲/۰۱ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۳۶ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۶۶۵۱ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۸۴۳ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۳۳%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۳%
خوداستنادی (دانشگاه)
۱۴%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۵%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

دانشجويان

۰ ۰ ۰

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

دانشکده‌ها

گروههای مستقل

 • اعضاء: ۱۲ مقالات: استنادات:

برق و کامپیوتر

 • اعضاء: ۲۲ مقالات: استنادات:

مکانیک

 • اعضاء: ۲۱ مقالات: استنادات:

فنی و مهندسی

 • اعضاء: ۲۱ مقالات: استنادات: